Aktualności - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Aktualności » Uroczysty Jubileusz Klubu Twórców Ludowych

Aktualności

07.10.2019

Uroczysty Jubileusz Klubu Twórców Ludowych

Uroczysty Jubileusz Klubu Twórców Ludowych

Uroczystości z okazji Jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Puławach. O oprawę liturgiczną zadbali sami twórcy, którzy zaangażowali się w czytania mszalne. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zaproszeni goście oraz artyści z Klubu Twórców udali się do Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” na otwarcie wystawy pokonkursowej „Artystyczna Twórczość Wsi”. Ekspozycja zaprezentowana w Galerii Aneks stanowiła przegląd z jedenastu dziedzin rękodzielniczej twórczości powiatu puławskiego.


Po wernisażu, przyszedł czas na oficjalną część Jubileuszu. Wyjątkowy moment w historii puławskiego Klubu Twórców Ludowych, członkowie i zgromadzeni sympatycy Klubu uczcili uroczystą Galą Jubileuszową w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego.


Zaproszeni goście, którzy przybyli na Galę, witani byli dźwiękami ludowych melodii, granych przez Kapelę Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” im. Kazimiery Walczak „Mamci”. Otwarcia obchodów Jubileuszu dokonał Zbigniew Śliwiński, Dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika, deklamując na wstępie wiersz znamienitego poety i twórcy ludowego, Bronisława Pietraka.Klub Twórców Ludowych to symbol, to bogactwo rożnych form twórczości artystycznej, promocja tradycji regionalnej, kultywowanie i ochrona dziedzictwa narodowego. To bogactwo, które jest wizytówką naszej przeszłości i tradycji. Jednak przede wszystkim są to ludzie, którzy traktują swoje rzemiosło nie tylko jako zawód, ale przede wszystkim jako pasje i głębokie przywiązanie do tego co nasze, do tego co lubelskie, do tego co polskie podkreślił podczas otwarcia Gali, Zbigniew Śliwiński.

 

Uczestnicy Gali uczcili też minutą ciszy pamięć wszystkich zmarłych członków Klubu w Twórców Ludowych, którzy przez lata tworzyli i działali na rzecz kultury ludowej. Symboliczne bukiety kwiatów oraz wyrazy wdzięczności i gratulacje trafiły na ręce najstarszej, mającej ponad 100 lat twórczyni pani Felicji Barańskiej, wieloletniej opiekunki KTL-u Pani Jadwigi Orlewskiej oraz obecnej Pani prezes Małgorzaty Kowal.Po powitaniu zebranych na sali uczestników wydarzenia, wybrzmiał także utwór innego cenionego poety – Jana Pocka. Obaj twórcy, byli zaangażowani w powołanie w 1959 roku, Klubu Twórców i Artystów Ludowych. Krótka historię puławskiego Klubu oraz film autorstwa Marcina Kawki, przedstawiły i zapowiedziały prowadzące Galę Jubileuszową: Emilia Kozdrój i Agnieszka Cichocka.Najważniejszym momentem w trakcie trwania Jubileuszu, było przyznanie honorowych odznaczeń, dla twórców najbardziej zasłużonych w działalność puławskiego KTL-u. Za zasługi w upowszechnianiu i kultywowaniu kultury ludowej, odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, w imieniu Wojewody Lubelskiego wręczyła dyrektor generalna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Agata Grula.


Za upowszechnianie i krzewienie polskiej kultury zostały także przyznane medale i odznaczenia resortowe – Srebrne i Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wyróżnienia zostały nadane przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. Piotra Glińskiego.


Z okazji 60-lecia istnienia Klubu Twórców Ludowych w Puławach, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, nadał puławskiemu klubowi okolicznościowy dyplom uznania wraz z Medalem Wojewody Lubelskiego. W laudacji, zgromadzona publiczność mogła usłyszeć, że wyróżnienie dla Klubu zostało przyznane m. in. za „budowanie i umacnianie kultury narodowej poprzez twórcze kultywowanie tradycji polskiej kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury”, a także za „propagowanie kultury wśród mieszkańców Puław i regionu, integrowanie i zrzeszanie osób zajmujących się twórczością ludową” oraz „za działalność społeczną, artystyczną i kulturalną”. Medal i dyplom odebrała Prezes Klubu Twórców Ludowych w Puławach Pani Małgorzata Kowal.

 


Po krótkiej przerwie, w której zagrała kapela „Powiśla”, a Pani Emilia Kozdrój zaprezentowała swój autorski wiersz, przyszedł czas na wręczenie Medalu Pamiątkowego Województwa Lubelskiego. Została nim uhonorowana Pani Jadwiga Wawer. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, aktu dekoracji dokonał Dyrektor Kancelarii Sejmiku - Pan Janusz Wawerski. Puławski KTL został także odznaczony Okolicznościowym Grawertonem.

 

 

Gratulacje z okazji okrągłego jubileuszu złożyła Starosta Puławska – Pani Danuta Smaga, która wręczyła także odznaki honorowe Zasłużony dla Powiatu Puławskiego.Pani Starosta wraz z Wicestarostą Puławskim – Leszkiem Gorgolem przyznali również doroczne Nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury, a także Dyplomy Uznania Starosty Puławskiego.


Nagrodę Jubileuszową dla Klubu Twórców Ludowych w Puławach oraz gratulacje i wyrazy podziwu, złożył na ręce Pani Małgorzaty Kowal - Prezydent Miasta Puławy, Pan Paweł Maj. Przewodniczący Komisji Promocji Kultury i Współpracy - Pan Michał Zakrzewski, wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Puław.

 

 

Jubileusz był także czasem podsumowań i wspomnień. Podczas uroczystości poznaliśmy też artystów nagrodzonych i wyróżnionych w zorganizowanym z okazji 60-lecia konkursie rękodzieła „Artystyczna Twórczość Wsi”. Zebrani wysłuchali także kilku wierszy najważniejszych twórców ludowych Lubelszczyzny oraz utworów wydanych w antologii pokonkursowej VI edycji konkursu literackiego "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane".


Serdeczne gratulacje oraz podziękowania za działalność Klubu składali licznie przybyli goście: przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Pani Katarzyna Ufniarz oraz Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński.Oprócz przemówień i serdeczności nie zabrakło także wielu wzruszeń, wspomnień i emocji. Święto puławskiego Klubu Twórców Ludowych pokazało, że w kulturze i tradycji wsi, tkwi moc i siła. Wspaniała praca artystów ludowych, ich pasja i zaangażowanie podtrzymują i stale umacniają całą kulturę narodową, której podstawę stanowi twórczość ludowa. Dzięki temu, zamiłowanie do ludowej tradycji jest kultywowane i przekazywane kolejnym pokoleniom pasjonatów folkloru, którzy dbają aby wartości płynące ze sztuki ludowej nie zaginęły.


Akcentem podsumowującym uroczystą Galę był występ Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” im. Kazimiery Walczak „Mamci”, a jubileuszowe spotkanie zakończyło się wystawnym poczęstunkiem.

 

 

Organizatorami obchodów Jubileuszu 60-lecia Klubu Twórców Ludowych w Puławach byli: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” i Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Puławach, Prezydent Miasta Puławy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków: Województwa Lubelskiego z Departamentu Promocji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, z budżetu Powiatu Puławskiego oraz budżetu Miasta Puławy.

Sponsorami wydarzenia byli: Grupa Azoty „Zakłady Azotowe” Puławy, Bank Spółdzielczy w Końskowoli, Nadleśnictwo Puławy, Miejski Zakład Komunikacji w Puławach.

Jubileusz 60-lecia Klubu Twórców Ludowych w Puławach cz.1 - fotogaleria

Jubileusz 60- lecia Klubu Twórców Ludowych w Puławach cz.2 - fotogaleria


Wernisaż wystawy pokonkursowej "Artystyczna Twórczość Wsi" - fotogaleria


Odznaczenia Prezydenta Polski - Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi
Odznaczenia Prezydenta Polski - Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi
Wyróżnienia MKiDN - Srebrne i Brązowe Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
Wyróżnienia MKiDN - Srebrne i Brązowe Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego
Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego
Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego
Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego
Odznaki Honorowe, Nagrody Starosty w dziedzinie kultury, Dyplomy Uznania Starosty Puławskiego
Odznaki Honorowe, Nagrody Starosty w dziedzinie kultury, Dyplomy Uznania Starosty Puławskiego
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Puław
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Puław
Konkurs "Artystyczna Twórczość Wsi" - protokół
Konkurs "Artystyczna Twórczość Wsi" - protokół
Antologia "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane"
Antologia "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane"
Wydawnictwo okolicznościowe "60 lat Klubu Twórców Ludowych w Puławach"
Wydawnictwo okolicznościowe "60 lat Klubu Twórców Ludowych w Puławach"
Katalog "Artystyczna Twórczość Wsi"
Katalog "Artystyczna Twórczość Wsi"
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"