Archiwum wiadomości - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Archiwum wiadomości » Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu

Archiwum wiadomości

12.10.2015

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika" w Puławach ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego położonego w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego 4 o powierzchni: 270 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem lokalu gastronomicznego, nie kolidującą z zadaniami statutowymi instytucji kultury.

Szczegółowe warunki konkursu na najem lokalu można uzyskać:

  • ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

http://pokdchpulawy.bip.lubelskie.pl, w zakładce Ogłoszenia

  • odebrać w pokoju nr 150 tj. sekretariacie POK „Dom Chemika" - tel. (81) 886 48 61,(81) 887 96 01-04 lub 665 417 705.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z proponowaną wysokością miesięcznego czynszu za 1 m2 wymienianego lokalu (+ podatek VAT) należy składać w POK „Dom Chemika” do dnia 26 października 2015r., do godz. 9.00 w pokoju nr 150. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 26 października 2015 r. o godz. 12.00 w pokoju nr 152.

 

Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie
Ogłoszenie
Druk oferty
Druk oferty
Propozycja umowy
Propozycja umowy
Szczegółowe warunki konkursu
Szczegółowe warunki konkursu
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"