Archiwum wiadomości - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Archiwum wiadomości » "Harcerstwo w Puławach" - zapraszamy na otwarcie wystawy

Archiwum wiadomości

03.03.2016

"Harcerstwo w Puławach" - zapraszamy na otwarcie wystawy

"Harcerstwo w Puławach" - zapraszamy na otwarcie wystawy

W czwartek 3 marca o godz. 17:00 na holu dolnym Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” odbędzie się otwarcie nowej ekspozycji związanej z przeszłością Puław i okolic. Będzie to wystawa pt. „Harcerstwo w Puławach w okresie PRL”.


Wystawa ta jest kontynuacją projektu rozpoczętego przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta w 2011 r., kiedy to przy współpracy z państwem Zofią i Januszem Swinarskimi przygotowana została ekspozycja dokumentująca działalność jednej z drużyn funkcjonującej w powstałym w 1968 r. Szczepie Harcerskim im. Szarych Szeregów, który istniał przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach. Obecna wystawa jest z kolei poświęcona przede wszystkim osobie druha Ryszarda Towalskiego oraz założonym przez niego przy Hufcu Puławy im. Bohaterów Armii Ludowej dwóm szczepom, tj. Szczepowi Harcerskiemu im. Li Su Boka przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Szczepowi Harcerskiemu im. Młodej Gwardii przy Technikum Gospodarczym.

 

Druga część wystawy „Harcerstwo w Puławach w okresie PRL” przybliży też sylwetkę Stanisława Jednacza – organizatora puławskiego Domu Harcerza oraz Muzeum Oświatowego we Włostowicach. Na wystawie znalazły się przede wszystkim materiały archiwalne z zasobów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta będące spuścizną po Miejskim Archiwum Historycznym prowadzonym niegdyś właśnie przez harcerki działające pod kierunkiem Ryszarda Towalskiego. Na ekspozycji znalazły się też ogólne informacje dotyczące powstania skautingu i osób z tym związanych, a także rozwoju skautingu na ziemiach polskich oraz w rejonie Puław przed wybuchem II wojny światowej.

 

Wystawa składa się z 9 plansz formatu 70×100 cm. Za opracowanie merytoryczne odpowiada Mariusz Karolak, za opracowanie graficzne Mariusz Karolak i Andrzej Łukasiewicz.

 

Ekspozycja została przygotowana w 105. rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach polskich, w 100. rocznicę powstania Okręgu Puławskiego Polskiej Organizacji Skautowej, w 71. rocznicę założenia Hufca Puławy przy Związku Harcerstwa Polskiego, w 20. rocznicę śmierci Ryszarda Towalskiego.

 

Wystawę będzie można oglądać do 30 marca w godzinach otwarcia Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, także w niedziele. Wstęp jest bezpłatny.

© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"