Archiwum wiadomości - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Archiwum wiadomości » Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie przeglądu obiektu budowlanego

Archiwum wiadomości

06.04.2016

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie przeglądu obiektu budowlanego

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie przeglądu obiektu budowlanego

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika" w Puławach ul. Wojska Polskiego 4, ogłasza konkurs ofert na wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego.

Oferty w zamkniętych kopertach z proponowaną ceną usługi prosimy składać do dnia 19 kwietnia 2016 r., do godz. 12.00 w pokoju nr 150.

Do oferty należy załączyć kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach do wykonywania w/w przeglądu.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 19 kwietnia br., o godz. 13.00 w pokoju nr 151. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Załącznik
Załącznik
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"