Archiwum wiadomości - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Archiwum wiadomości » "Jazz in Poland" - wystawa fotografii Andrzeja Rumianowskiego

Archiwum wiadomości

05.07.2016

"Jazz in Poland" - wystawa fotografii Andrzeja Rumianowskiego

"Jazz in Poland" - wystawa fotografii Andrzeja Rumianowskiego

Wystawa fotografii “Jazz in Poland" autorstwa Andrzeja Rumianowskiego prezentowana jest w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" jako ekspozycja towarzysząca 46. Międzynarodowym Warsztatom Jazzowym.
Wernisaż odbędzie się 7 lipca o godz. 17.30 na holu górnym POK "Dom Chemika".

Andrzej Rumianowski z wykształcenia jest grafikiem i fotografikiem, specjalizującym w fotografowaniu artystów jazzowych. Prezes „Ogniska Miłośników Jazzu” przy Polskiej YMCA i wiceprezes „Fundacji Muzeum Jazzu im. Leopolda Tyrmanda”.Wystawa Andrzeja Rumianowskiego jest 75 wystawą, w której biorą udział jego fotografie, przedstawiane zarówno podczas wystaw indywidualnych, zbiorowych, jak również towarzysząc festiwalom, koncertom i warsztatom jazzowym. Kolejne wydarzenia są dla autora możliwością wykonywania następnych fotografii, tworząc tym samym prace do nowych wystaw i materiał dokumentujący jazzowe wydarzenia w kraju.

Rumianowski jest także pomysłodawcą i konsekwentnym realizatorem idei powstającego przy Polskiej YMCA Muzeum Jazzu, będącego 3 w Europie, a 12 na Świecie muzeum tego profilu. Muzeum Jazzu posiada zbiory od kilku setek darczyńców, które przedstawiane były już w 24 miastach Polski. Wystawa fotografii Andrzeja Rumianowskiego jest 80 wystawą Muzeum Jazzu.


Nad ideą Muzeum Jazzu od czterech lat pracuje grupa pasjonatów, są to artyści jazzowi, fotograficy, miłośnicy jazzu, w sumie kilkadziesiąt osób. Działają przy „Ognisku Miłośników Jazzu” Związku Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA w Warszawie i „Fundacji Muzeum Jazzu im. Leopolda Tyrmanda”. Ich biuro mieści się w budynku, w którym przez 9 lat mieszkał i tworzył Leopold Tyrmand, pisząc „Dziennik 1954” i powieść „Zły”.


Inicjatywę  Muzeum popiera całe środowisko jazzowe, m.in. Urszula Dudziak, która jest ambasadorką Muzeum Jazzu. Stale poszukują godnego miejsca dla Muzeum Jazzu, gdzie mogliby nie tylko gościć turystów, ale i realizować bogaty program edukacyjny. Zbiory, które otrzymali od kilkuset darczyńców: muzyków i spadkobierców liczą kilka tysięcy eksponatów.

© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"