Archiwum wiadomości - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Archiwum wiadomości » Tydzień z rzeźbą ludową

Archiwum wiadomości

03.10.2017

Tydzień z rzeźbą ludową

Tydzień z rzeźbą ludową

Rzeźba ludowa to najstarsza dziedzina sztuki ludowej. Zrodziła się w XVI wieku, kiedy artystyczne rzemiosło cechowe zaczęło oddzielać się od rzemiosła wiejskiego (dworskiego i chłopskiego). Pierwszy z tych nurtów dał początek rzeźbie stylowej, drugi – ludowej. Podstawowym materiałem polskiej rzeźby ludowej było drewno. Rodzaj wykorzystywanego drewna zależał od typu rzeźby: monumentalne figury i krzyże wykonywano zwykle z dębiny lub sośniny. Małe figurki wykonywano z drewna miękkiego i pozbawionego słojów (lipa, olcha, topola). Kamień wykorzystywano na obszarach bogatych w piaskowce (Kielecczyzna, ziemia krakowska, Podhale) i głównie do rzeźby monumentalnej. Lokalnie wykorzystywano też węgiel (Górny Śląsk) i sól (Wieliczka i Bochnia). Zarówno rzeźby drewniane, jak i kamienne, były pokrywane farbami o spoiwie olejnym.

 

Fot. S. Guz

 

Warsztaty rzeźby ludowej poprowadzi Zbigniew Kozak, członek Klubu Twórców Ludowych od 1986 roku. Pan Zbigniew jest także członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych zweryfikowanym w dziedzinie rzeźby (2002) i w dziedzinie literatury ludowej (2003). Jest niezwykle interesującą osobowością twórczą. Ponad 28 lat wykazuje aktywność artystyczną w dziedzinie rzeźby. Od ponad 23 lat uczestniczy w wystawach i konkursach Artystyczna Twórczość Wsi w POK „Dom Chemika” czy w Wojewódzkich Przeglądach Sztuki Ludowej w Lublinie, na których wystawia swoją rzeźbę ludową, za którą również otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia. Od ponad 25 lat społecznie uczestniczy w pokazach warsztatu pracy, na których prezentuje rzeźbę i poezję („Spotkania ze sztuką ludową” w POK „Dom Chemika”, warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas ferii w POK „Dom Chemika”). W Zespole Szkół nr 3 w Puławach wielokrotnie prezentował rzeźbę młodzieży holenderskiej na imprezie „Mój Region – Moja Europa”. Współpracuje z wieloma szkołami, bibliotekami, czy domami kultury w regionie promując poezję ludową, a także sztukę ludową, którą kultywuje w formie rzeźby ludowej.

 

Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 odbędą się we wtorek, 3.10.2017 r. o godz. 09:00.
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 zapraszamy na warsztaty w piątek, 6.10.2017 r. o godz. 11:30.


 

Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.domchemika.pl/kultura-ludowa


Projekt "Spotkania ze sztuką ludową" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"