Archiwum wiadomości - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Archiwum wiadomości » Konkurs poetycki „Z ziemi wyrosłe, z serca utkane” rozstrzygnięty

Archiwum wiadomości

16.09.2019

Konkurs poetycki „Z ziemi wyrosłe, z serca utkane” rozstrzygnięty

Konkurs poetycki „Z ziemi wyrosłe, z serca utkane” rozstrzygnięty

12 września br. w POK "Dom Chemika" odbyło się poetyckie spotkanie pokonkursowe „Z ziemi wyrosłe, z serca utkane”. To już VI edycja konkursu, w której uczestnicy mogą zaprezentować swoją literacką twórczość. W ramach konkursu zostało opublikowane wydawnictwo pokonkursowe.


Konkurs literacki „Z ziemi wyrosłe, z serca utkane” wpisuje się w obchody roku jubileuszowego Klubu Twórców Ludowych. Warto również wspomnieć, że Puławski Klub Twórców Ludowych jest najstarszym klubem działającym na terenie Polski i w październiku br. będziemy uroczyście obchodzić jubileusz 60-lecia jego działalności.

Jury konkursowe obradujące w składzie: Renata Siedlaczek, Halina Kosienkowska-Ciota, Marzena Romańczuk przyznało następujące nagrody: w dziedzinie prozy I nagrodę przyznano Elżbiecie Wójtowicz za teksty „Świonty Antoni...” oraz „O zdrowaśkach i różyczkach”, III nagrodę przyznano Irenie Frejowskiej za tekst „Cuda Wianki”. 

W dziedzinie poezji I nagrodę przyznano Zbigniewowi Kozakowi za zestaw 5 wierszy: „Pojadę”, „Jak Bóg da”, „Pamiętasz”, „To nic”, „Tam na ojcowiźnie”, II nagrodą uhonorowano ex aequo: Annę Filipiak – Matras za zestaw 4 wierszy: „ Wiersz centaura”, „Męskie twarze”, „Taniec”, „Stop Klatka” oraz Kazimierzowa Muratowi za zestaw 3 wierszy: „Litania”, „W niepokoju”, „Kiedy”.
Przyznano również wyróżnienia, którymi uhonorowano Lilę Solę za wiersz „Marzenia ojca”, Elżbietę Wójtowicz za wiersz „Ziemia Nasza”, Krystynę Wawer za utwory „Poeto”, „Moja poezja”, „Szczęście”, Krystynę Sarnę za utwór „W dniu Imienin” oraz Halinę Rodzik za „Dla Ciebie mamo”.
Jury konkursowe przyznało również nagrodę specjalną dla Elżbiety Wójtowicz za scenariusz widowiska obrzędowego „Wesele”.

Organizatorzy - Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” oraz Klub Twórców Ludowych w Puławach pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie podziękowali wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz wręczyli nagrody.


Podczas spotkania utwory nagrodzone zaprezentowały członkinie Teatru Sput2, a na zakończenie spotkania dla wszystkich zgromadzonych wystąpiły twórczynie ludowe Elżbieta Wójtowicz, Krystyna Wawer oraz Lila Sola prezentując swoje wybrane utwory.


Celem Konkursu było pobudzanie aktywności literackiej środowiska twórczego powiatu puławskiego, zachęcanie i odkrywanie nowych kontynuatorów dzieła wybitnego poety ludowego Jana Pocka z Kalenia, a także promowanie młodych i debiutujących twórców ludowych oraz promocja regionu Powiśla Lubelskiego, ochrona dziedzictwa narodowego, pobudzanie inicjatyw lokalnych w obszarze kultury ludowej, popularyzacja kultury ludowej ziemi puławskiej, kontynuacja tradycji lokalnego nurtu chłopskiego w literaturze.

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania pod nazwą: "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane". Konkurs literackiej twórczości ludowej powiatu puławskiego.

 

FOTOGALERIA

Protokół konkursowy
Protokół konkursowy
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"