Formularz zgłoszeniowy do czwartej edycji gry miejskiej "Bitwa o Puławy"


Proszę wypełnić formularz

Wpisanie informacji oznaczonych * jest obowiązkowe.

Pola wypełnione błędnie zostaną oznaczone czerwonym kolorem.

Dane nauczyciela - opiekuna drużyny:
Szkoła *
Imię *
Nazwisko *
Telefon do szkoły *
E-mail służbowy *
Dane ucznia i nazwa drużyny:
Nazwa drużyny *
Imię *
Nazwisko *
Klasa *
Telefon *
E-mail *
Oświadczenia
Dane osobowe* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu oraz wizerunku utrwalonego podczas czwartej edycji gry miejskiej "Bitwa o Puławy".
Regulamin* Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem czwartej edycji gry miejskiej "Bitwa o Puławy" i akceptuję jego postanowienia.Pobierz regulamin