Kluby i stowarzyszenia - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Kluby i stowarzyszenia » Klub Twórców Ludowych

Kluby i stowarzyszenia

Klub Twórców Ludowych

Klub Twórców Ludowych (KTL) zrzesza ponad stu twórców reprezentujących takie dziedziny twórczości, jak: tkactwo, haft, koronczarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo, garncarstwo, zdobnictwo wnętrz, wycinankarstwo, plastyka obrzędowa, malarstwo, rzeźba, wyroby artystyczne z wosku pszczelego oraz literatura ludowa.
Klub Twórców Ludowych, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Klub Twórców Ludowych, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Klub Twórców Ludowych, fot. archiwum POK "Dom Chemika" Klub Twórców Ludowych, fot. archiwum POK "Dom Chemika"

Kontakt:

  • Agnieszka Kawka

pok. 102
tel. 81 887 96 01-04 wew. 21
e-mail: agnieszka.kawka@domchemika.pl

Klub Twórców Ludowych powstał w Puławach w 1959 roku, jako pierwsze w Polsce zrzeszenie ludzi zajmujących się twórczością ludową. Głównym inicjatorem pomysłu oraz wieloletnim prezesem KTL był znakomity organizator życia artystycznego , a także kowal, poeta, wycinankarz Bronisław Pietrak. Potem funkcję prezesa KTL pełnił pan Krzysztof Cegieła, kowal z Góry Puławskiej. Obecnie funkcję tę sprawuje Małgorzata Kowal.

W pierwszych latach istnienia siedzibą KTL był Powiatowy Dom Kultury w Puławach, a od 1985 r. do chwili obecnej funkcjonuje on w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Klubem przez długi okres opiekowała się Jadwiga Orlewska, a obecnie (od 2012 r.) opiekunem z ramienia POK "Dom Chemika" jest Agnieszka Kawka.

Głównym celem KTL jest podtrzymanie tradycji i propagowanie kultury ludowej w społeczeństwie. Członkowie zrzeszeni w KTL licznie i często uczestniczą w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach folklorystycznych, takich jak konkursy, "Cepeliady", Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. Corocznie KTL organizuje wystawę "Artystyczna twórczość Wsi", przygotowuje kiermasze, spotkania autorskie. KlubL prowadzi również pokazy przy warsztacie pracy z cyklu "Spotkania ze sztuką ludową", które są adresowane głównie do dzieci i młodzieży.

Działalność KTL oparta jest głównie na pracy społecznej jego członków. Finanse stanowią składki członkowskie w kwocie 20 zł rocznie.
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"