Program - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Program » wystawa "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu"

Program

miejsce:
godz. 18.00, sala 131
wstęp:
wolny

wystawa "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu"

Ekspozycję przygotowała Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska we współpracy z Towarzystwem Ukraińskim w 2008 r. z okazji 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi. W naszym ośrodku będzie ją można oglądać w przyszłą niedzielę w sali 131, a następnie do 27 września na holu górnym.

Otwarcie wystawy będzie połączone z wyładem historycznym pt. "Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1928 roku – geneza, przebieg, skutki", który wygłosi dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk pracujący na UMCS w Lubilnie.

Autorami wystawy są wspomniany już dr Grzegorz Kuprianowicz oraz Sławomir Wyspiański. W ciągu pięciu lat wystawa była eksponowana w kilkudziesięciu miejscowościach, m. in. w Chełmie, Kostomłotach, Międzylesiu, Białymstoku, Turkowicach, Grabarce, Lublinie, Wrocławiu, Bielsku Podlaskim, Kodniu, Supraślu, Krakowie, Poznaniu, Mokrym, Gorlicach, Krynicy. W 2012 r. przygotowano dwie nowe plansze wystawy, mówiące o pamięci historycznej o wydarzeniach 1938 r.

W roku 2013 przypada 75. rocznica akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku, która była jednym z najdramatyczniejszych wydarzeń w tysiącletnich dziejach Prawosławia na Ziemi Chełmsko-Podlaskiej. W ciągu dwóch miesięcy (od połowy maja po połowę lipca 1938 r.) w barbarzyński sposób zburzono wówczas 127 świątyń prawosławnych. Akcja burzenia cerkwi 1938 r. i towarzyszące jej prześladowania prawosławnych trwające od wiosny 1938 r. do lata 1939 r. położyły się piętnem na losach Kościoła prawosławnego i miejscowej prawosławnej ludności ukraińskiej.


Organizatorami wystawy w Puławach jest Parafia Prawosławna pw. Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach oraz Towarzystwo Ukraińskie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje nadzwyczajny i pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Markijan Malśkij, Konsul Generalny w Lublinie Iwan Hrycak. Działanie zostało zrealizowane dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji RP.

Osoby zainteresowane tym tematem od strony historycznej odsyłamy na stronę www.cerkiew1938.pl.

Daty związane z tym wydarzeniem:

22 WrześNia 2013 | godz. 18.00, sala 131 wystawa "1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu"
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"