Program - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Program » Wystawa "Puławy-Włostowice - Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny"

Program

miejsce:
UMCS Wydział Zamiejscowy w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 4
wstęp:
wstęp wolny

Wystawa "Puławy-Włostowice - Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny"


Wystawa pt.: "Puławy - Włostowice, wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny" została przygotowana przez Instytut Archeologii Wydziału Humanistycznego UMCS i stanowi ósmą już prezentację efektów pracy lubelskich archeologów.

 

Jej autorką jest dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska z Zakładu Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum specjalizująca się w badaniach nad okresem rzymskim i okresem wędrówek ludów. Wystawa miała swoje oficjalne otwarcie 16 listopada 2018 r. w Lublinie i była eksponowana na przełomie 2018/2019 w Muzeum UMCS.

 

Na ekspozycji w Puławach zaprezentowanych zostanie kilkanaście posterów (plakatów naukowych) w formacie 100x100 cm, na których w graficzny sposób obwieszczone zostały uzyskane rezultaty badań prowadzonych we Włostowicach. Pierwsze badania archeologiczne w tej dzielnicy Puław były przeprowadzone 45 lat temu. Odkryte tam wielokulturowe materiały (od paleolitu po wczesne średniowiecze) pomimo kluczowej roli dla rekonstrukcji procesów osadniczych na Lubelszczyźnie nigdy dotąd nie doczekały się jeszcze pełnej dokumentacji oraz opracowania naukowego.

 

W literaturze przedmiotu znaleźć można jedynie informacje ogólne o przebiegu badań oraz publikacje niewielkiej liczby zabytków, często pozbawione dokładnego opisu i nakreślenia tła kulturowego. Na posterach znajdują się m.in. archiwalne zdjęcia z wykopalisk prowadzonych w latach 70. i 80. XX w. Inicjatorem i koordynatorem wystawy na terenie miasta Puławy jest Mariusz Karolak z Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika".

 

Wystawa powstała w ramach promocji projektu naukowego pod takim samym tytułem, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest opracowanie naukowe wszystkich materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na potrzeby przedsięwzięcia stworzony został interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem było udokumentowanie i opracowanie zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków i próbek, uzupełnione o całe spectrum analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki. Efektem finalnym projektu będzie publikacja monografii naukowej stanowiska archeologicznego w Puławach-Włostowicach. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku.

 

Jest to już druga ekspozycja poświęcona archeologii Włostowic. Pierwsza nosiła tytuł "Cmentarzysko kultury wenedzkiej (II/III w.) w Puławach-Włostowicach (zabytki z badań 1973 r.)" i prezentowana była w holu Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie od 17 października 1973 r.  A zatem otwarcie wystawy "Puławy - Włostowice, wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny" w Lublinie nastąpiło dokładnie w 45. rocznicę otwarcia pierwszej ekspozycji na ten temat. Dzięki staraniom poczynionym przez POK "Dom Chemika" wystawę podsumowującą działalność lubelskich archeologów we Włostowicach można będzie obejrzeć także w Puławach. Najpierw będzie prezentowana na Wydziale Zamiejscowym w Puławach UMCS, a następnie w Szkole Podstawowej nr 4 we Włostowicach.

 

Otwarcie ekspozycji zaplanowano na czwartek 4 kwietnia na godz. 16. Będzie jej towarzyszył wykład pt. "Archeologia Włostowic", który wygłosi dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska - autorka wystawy. Wykład ma charakter otwarty, jest skierowany do mieszkańców miasta oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, a będą w nim uczestniczyli również słuchacze Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na wykładzie będzie można posłuchać zapewne m.in. o początkach badań naukowych we Włostowicach, które zostały zainicjowane na przez jednego z tutejszych mieszkańców planującego budowę stodoły.

 

Dokładny program wydarzeń związanych z prezentacją wystawy na terenie miasta Puławy prezentuje się następująco:

 

  • 4 kwietnia 2019 r., godz. 16:00, Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach – otwarcie wystawy i wykład autorki dr Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej pt.: „Archeologia Puław”. Ekspozycja dostępna do 9 maja 2019 r. w godz. 8:00-17:00 (poniedziałek-piątek) i 8:00-13:00 (sobota) w budynku Collegium Novum przy ul. 4-go Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18.

  • 12 maja 2019 r., godz. 16:00, Szkoła Podstawowa nr 4 – otwarcie wystawy we Włostowicach. Ekspozycja dostępna do 4 czerwca 2019 r. w godz. 8:00-14:00 (dla grup szkolnych) i w godz. 16:00 - 18:00 (dla osób indywidualnych) w budynku szkoły przy ul. Zabłockiego 8.

 

Organizator ekspozycji w Puławach: POK „Dom Chemika”. Partnerzy wydarzenia: Instytut Archeologii UMCS, Wydział Zamiejscowy w Puławach UMCS, Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach.


Wystawa powstała w ramach promocji projektu pod nazwą „Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


oprac. tekstu: Mariusz Karolak
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daty związane z tym wydarzeniem:

04 Kwietnia 2019 | UMCS Wydział Zamiejscowy w Puławach Otwarcie wystawy archeologicznej "Puławy-Włostowice" i wykład dr Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej
9 Maja 2019 | UMCS Wydział Zamiejscowy w Puławach Zamknięcie wystawy archeologicznej "Puławy-Włostowice"
12 Maja 2019 | Szkoła Podstawowa nr 4 Otwarcie wystawy archeologicznej "Puławy-Włostowice" we Włostowicach
04 Czerwca 2019 | Szkoła Podstawowa nr 4 Zamknięcie wystawy archeologicznej "Puławy-Włostowice" we Włostowicach
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"