Program - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Program » Konkurs literacki "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane"

Program

miejsce:
POK “Dom Chemika”

Konkurs literacki "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane"


Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Towarzystwo Inicjatyw Własnych “INSPIRACJE”, Klub Twórców Ludowych pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie ogłaszają VI edycję Konkursu Literackiego „Z Ziemi Wyrosłe, Z Serca Utkane” 2019.

 

Celem Konkursu jest pobudzanie aktywności literackiej środowiska twórczego powiatu puławskiego, zachęcanie i odkrywanie nowych kontynuatorów dzieła wybitnego poety ludowego Jana Pocka z Kalenia, a także promowanie młodych i debiutujących twórców ludowych oraz promocja regionu Powiśla Lubelskiego, ochrona dziedzictwa narodowego, pobudzanie inicjatyw lokalnych w obszarze kultury ludowej, popularyzacja kultury ludowej ziemi puławskiej, kontynuacja tradycji lokalnego nurtu chłopskiego w literaturze.

 

W konkursie mogą wziąć udział twórcy ludowi zrzeszeni w Klubie Twórców Ludowych, jak i niezrzeszeni w Klubie mieszkańcy Powiatu Puławskiego oraz Powiśla Lubelskiego. Konkurs obejmuje dwie kategorie: prozę i poezję. Jedna osoba może składać prace w obydwu kategoriach. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Prace z każdej kategorii należy złożyć w oddzielnej kopercie zaklejonej razem z karta zgłoszenia w siedzibie Puławskim Ośrodku Kultury “Dom Chemika” (pawilon wystawowy), w pokoju nr 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00) lub przesłać na adres Organizatora: Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, z dopiskiem: Konkurs literacki „Z ziemi wyrosłe, z serca utkane” do 2 sierpnia 2019 r.

 

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania pod nazwą: "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane". Konkurs literackiej twórczości ludowej powiatu puławskiego.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

 

Daty związane z tym wydarzeniem:

31 Lipca 2019 | POK “Dom Chemika”, pokój nr 22 Konkurs literacki "Z ziemi wyrosłe, z serca utkane" - termin dostarczania prac
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"