Spotkania ze Sztuką Ludową - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Spotkania ze Sztuką Ludową

Spotkania ze Sztuką Ludową


Spotkania ze Sztuką Ludową” to projekt, którego celem jest popularyzacja lokalnej kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży z puławskich szkół.

 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie wielu zróżnicowanych działań, dostosowanych do wieku i możliwości odbiorców, którymi są dzieci i młodzież ucząca się w puławskich szkołach. Zostaną zorganizowane spotkania z twórcami ludowymi, warsztaty twórczości ludowej oraz wystawa prac sztuki ludowej. Celem ich będzie przekazanie wiedzy adresatom projektu na temat kultury ludowej ziemi puławskiej, tradycyjnych obyczajów oraz umiejętności rękodzielniczych oraz zbudowanie społecznego szacunku dla lokalnej kultury ludowej.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
We wrześniu oraz październiku odbędą się warsztaty z twórcami z Klubu Twórców Ludowych, którzy zaprezentują swoje dziedziny sztuki ludowej takie jak: garncarstwo, tkactwo, plecionkarstwo, plastyka zdobnicza, plastyka obrzędowa, rzeźba.

Każdy tydzień będzie poświęcony danej dziedzinie sztuki ludowej (np. tydzień garncarstwa), a skierowany będzie do każdego poziomu szkoły (podczas tematycznego tygodnia odbędą się 3 warsztaty). Każdy warsztat będzie trwał 2 godziny lekcyjne.
Wszystkie tematyczne warsztaty zostaną przeprowadzone w ciągu 6 tygodni (po 3 spotkania w tygodniu dla klas szkolnych).

 

Terminy warsztatów:

 

WRZESIEŃ

18.09-22.09 Warsztaty tkackie

25.09-30.09 Warsztaty plecionkarskie

 

PAŹDZIERNIK

2.10-6.10 Warsztaty rzeźbiarskie

9.10-13.10 Warsztaty plastyki obrzędowej

16.10-20.10 Warsztaty plastyki zdobniczej

23.10-27.10 Warsztaty garncarskie

WYSTAWA
Efektem dodanym tego projektu będzie wystawa prac, które powstaną podczas warsztatów z twórcami ludowymi. Otwarcie wystawy prac młodzieży, połączone zostanie z doroczną wystawą Klubu Twórców Ludowych pod nazwą Artystyczna Twórczość Wsi (wystawa promująca roczny dorobek artystyczny twórców ziemi puławskiej).

 

 

Projekt "Spotkania ze sztuką ludową" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


WARSZTATY TKACKIE


Projekt rozpoczynamy warsztatami tkackimi, które poprowadzą twórczynie z Klubu Twórców Ludowych w Puławach.

 

Czwartek, 21.09.2017, godz. 9:00, uczniowie z SP nr 1

Warsztat prowadzi Emilia Kozdrój

 

 

Pani Emilia jest członkiem Klubu Twórców Ludowych od 1994 roku. Umiejętności tkackie przejęła od teściowej, Petroneli Kozdrój. Zajmuje się także zdobnictwem wnętrz. Jest liderką grupy tkackiej w Żerdzi, która w budynku szkolnym prowadzi pokazy codziennej pracy tkaczek przy warsztacie, szkoląc dzieci i młodzież. Pani Emilia jest także członkiem zespołu folklorystycznego „Prządki” w Żerdzi. Za wyróżniającą się aktywność artystyczną i organizacyjną otrzymała wiele nagród i dyplomów. Jest bardzo aktywna również w Klubie Twórców Ludowych. Włącza się także bardzo aktywnie we wszelkie działania POK „Dom Chemika” – brała udział w różnych imprezach organizowanych przez ośrodek, takich jak „Dzień Dziecka”, „Biesiada rodzinna na ludowo”, Kiermasze Sztuki Ludowej, czy „Europejskie Dni Dziedzictwa”.

 

Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII

 

Piątek, 22.09.2017, godz. 9:00, uczniowie z SP nr 4

Warsztat prowadzi Janina Mazurek

 

Pani Janina jest członkiem Klubu Twórców Ludowych w Puławach od 1978 roku. Jest także członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, zweryfikowana przez Radę Naukową STL w dziedzinie tkactwa. Zajmuje się również plastyką obrzędową i zdobnictwem wnętrz. Od 1986 roku działa w zespole folklorystycznym „Prządki” w Bałtowie. Prezentuje tkactwo w formie widowiskowej na licznych imprezach, w szkołach i domach kultury w województwie lubelskim. Od 36 lat uczestniczy w dorocznych wystawach i licznych konkursach i kiermaszach organizowanych w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, a także w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Regionalnym w Puławach. Prezentowała swoją twórczość również poza granicami kraju – na Białorusi i Litwie. Kilka lat temu otworzyła Izbę Tkacką. Obecnie właśnie tam zaprasza grupy dzieci i młodzieży i prowadzi dla nich warsztaty.

Na swoim koncie ma wiele dyplomów, wyróżnień i ważnych nagród za udział w konkursach i wystawach organizowanych przez POK „Dom Chemika” czy Stowarzyszenie Twórców Ludowych.


WARSZTATY PLECIONKARSKIE

 

Dzieci i młodzież będą się uczyć, jak wykonuje się torby z rogożyny. Rogożyna, czyli inaczej pałka wodna, to doskonały materiał plecionkarski, który jest wykorzystywany do wyplatania koszy, pojemników, tacek i innych wyrobów plecionkarskich. Dawniej bardzo popularny na terenach wiejskich służył do wyplatania przydatnych wyrobów w gospodarstwie. Obecnie sztuka wyplatania z rogożyny zanika i tylko sporadycznie można kupić te piękne wyroby.

 

Środa, 28.09.2017, godz. 11:45, uczniowie z SP nr 11

 

Piątek, 29.09.2017, godz. 09:00, uczniowie z SP nr 4

 

 

Warsztaty prowadzi Barbara Rułka, twórczyni ludowa z Żyrzyna. Wyplatanie koszy rogożynowych było kultywowane w jej rodzinie od wielu pokoleń. Obecnie pani Barbara jest jedną z nielicznych twórczyń w Klubie Twórców Ludowych w Puławach pielęgnujących tę tradycję


Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII


WARSZTATY RZEŹBY LUDOWEJ


Rzeźba ludowa to najstarsza dziedzina sztuki ludowej. Zrodziła się w XVI wieku, kiedy artystyczne rzemiosło cechowe zaczęło oddzielać się od rzemiosła wiejskiego (dworskiego i chłopskiego). Pierwszy z tych nurtów dał początek rzeźbie stylowej, drugi – ludowej. Podstawowym materiałem polskiej rzeźby ludowej było drewno. Rodzaj wykorzystywanego drewna zależał od typu rzeźby: monumentalne figury i krzyże wykonywano zwykle z dębiny lub sośniny. Małe figurki wykonywano z drewna miękkiego i pozbawionego słojów (lipa, olcha, topola). Kamień wykorzystywano na obszarach bogatych w piaskowce (Kielecczyzna, ziemia krakowska, Podhale) i głównie do rzeźby monumentalnej. Lokalnie wykorzystywano też węgiel (Górny Śląsk) i sól (Wieliczka i Bochnia). Zarówno rzeźby drewniane, jak i kamienne, były pokrywane farbami o spoiwie olejnym.

 

Fot. S. Guz

 

Warsztaty rzeźby ludowej poprowadzi Zbigniew Kozak, członek Klubu Twórców Ludowych od 1986 roku. Pan Zbigniew jest także członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych zweryfikowanym w dziedzinie rzeźby (2002) i w dziedzinie literatury ludowej (2003). Jest niezwykle interesującą osobowością twórczą. Ponad 28 lat wykazuje aktywność artystyczną w dziedzinie rzeźby. Od ponad 23 lat uczestniczy w wystawach i konkursach Artystyczna Twórczość Wsi w POK „Dom Chemika” czy w Wojewódzkich Przeglądach Sztuki Ludowej w Lublinie, na których wystawia swoją rzeźbę ludową, za którą również otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia. Od ponad 25 lat społecznie uczestniczy w pokazach warsztatu pracy, na których prezentuje rzeźbę i poezję („Spotkania ze sztuką ludową” w POK „Dom Chemika”, warsztaty dla dzieci i młodzieży podczas ferii w POK „Dom Chemika”). W Zespole Szkół nr 3 w Puławach wielokrotnie prezentował rzeźbę młodzieży holenderskiej na imprezie „Mój Region – Moja Europa”. Współpracuje z wieloma szkołami, bibliotekami, czy domami kultury w regionie promując poezję ludową, a także sztukę ludową, którą kultywuje w formie rzeźby ludowej.

 

Wtorek, 3.10.2017, godz. 09:00, uczniowie z SP nr 3
Piątek, 6.10.2017, godz. 11:30, uczniowie z SP nr 1


Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII


WARSZTATY PLASTYKI OBRZĘDOWEJ


Tradycyjne obrzędy i zwyczaje ludowe – doroczne i rodzinne – na Lubelszczyźnie jeszcze do lat 50. XX w. odgrywały ważną rolę w życiu społeczności wiejskiej. Niektóre z nich już zanikły, inne zatraciły swoją pierwotną kultową i magiczną rolę, przemieniając się w zabawę. Z wieloma obrzędami wiążą się rekwizyty, które ze względu na wartości artystyczne zaliczane są do plastyki obrzędowej. Najbardziej popularne rekwizyty związane są ze Świętami Wielkanocnymi i Świętami Bożego Narodzenia. Są to palmy wielkanocne, pisanki, czy szopki.

 

 

Warsztaty z plastyki obrzędowej poprowadzą Małgorzata Urban oraz Zofia Szczypa. Obydwie panie są członkiniami Klubu Twórców Ludowych w Puławach oraz należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Zajmują się tworzeniem palm wielkanocnych.

 

W poniedziałek, 9 października 2017, o godz. 13:30, warsztaty dla uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej.


W środę, 11 października 2017, o godz. 9:00, zajęcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1.


Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII

WARSZTATY PLASTYKI ZDOBNICZEJ


W okresie przed Bożym Narodzeniem, Wielkanocą i Zielonymi Świętami, a w niektórych domach nawet przed każdą niedzielą i świętami przystrajano ściany koło obrazów zielenią. Używano do tego gałązek jedliny czy świerka w okresie zimowym, a w lecie - brzeziny, lipiny, klonu. Potem została zastąpiona kwiatami bibułkowymi o  różnych kolorach, wykonywanymi przeważnie przez dziewczęta, rzadziej przez starsze kobiety.

 

Inną ozdobą popularną w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy była wycinanka. Kobiety wiejskie ozdabiały nimi izby przyklejając je na ścianach. Wycinanki polskie można podzielić na wiele grup, z których do najbardziej znanych należą kurpiowskie i łowickie. Wycinanki lubelskie mają jednolite barwy, a w swych najstarszych formach, to: koła, gwiazdy, rozety lub pasy ułożone z laleczek, czasem drzewka.

 

 

Ważną ozdobą wnętrza były także pająki. Wieszano je u pułapu przy ścianie szczytowej. Pająki lubelskie były na ogół wykonane  z bibułki i słomek, rzadziej z kolorowych szmatek i słomek. Składają się one przeważnie z elementów przypominających kształtem kryształy lub łańcuchy.

 

Warsztaty z plastyki zdobniczej poprowadzą Marianna Sandomierska oraz Joanna Nowakowska. Obydwie panie są członkiniami Klubu Twórców Ludowych w Puławach oraz należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych   w Lublinie. Zajmują się tworzeniem wycinanek, kwiatów z bibuły, czy ozdób choinkowych.

 

W poniedziałek, 16 października 2017, o godz. 10:00, zajęcia dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J.Czartoryskiego.

 

Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII

 

W środę, 18 października 2017, o godz. 11:00, zajęcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII


WARSZTATY GARNCARSKIE


Warsztaty garncarskie poprowadzi jedyny czynny garncarz z Baranowa, Władysław Maśny. Zajmuje się toczeniem na kole form tradycyjnych, użytkowych i ozdobnych. Opanował technikę zdobienia i wypału w piecu tradycyjnym i elektrycznym. Ze względu na deficyt osób zajmujących się tego typu rzemiosłem, prowadzi liczne warsztaty garncarskie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w naszym regionie, a także w całej Polsce. Jest zapraszany do szkół oraz domów kultury, gdzie promuje sztukę garncarską. Dzięki jego działaniom ta tradycyjna sztuka ludowa jest nadal popularna.

 

 

Warsztaty garncarskie odbędą się we wtorek, 24.10.2017. O godz. 08:00 dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 1, o godz. 10.30 dla uczniów z Szkoły Podstawowej nr 11, a o godz. 13.30, dla uczniów z Zespołu Szkół nr 3.


Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII


DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH SPOTKAŃ ZE SZTUKĄ LUDOWĄ

WARSZTATY WYKONYWANIA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII


© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"