Zajęcia wokalne - Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"

Strona główna » Zajęcia wokalne » Michał Matras

Zajęcia wokalne

Michał Matras


Zajęcia mają charakter indywidualny. Podstawowym zajęciem jest nauka technik pracy wokalisty i podstawy warsztatu. Program obejmuje naukę wyrazistej artykulacji i dobrej dykcji, interpretacji tekstu piosenki, dbałości o ogólny wyraz artystyczny, a przede wszystkim czystość wokalną oraz dobrą impostację i kształcenie głosu. Uczestnicy poznają wartościowy repertuar i prezentują go dla wybranych odbiorców oraz na konkursach i przeglądach. Wybrane osoby prezentują się w formach bardziej złożonych, czyli zespołach wokalnych oraz prezentacjach scenicznych w formie recitali lub spektakli muzycznych.

Zajęcia wokalne Zajęcia wokalne Zajęcia wokalne - Michał Matras Zajęcia wokalne
Zajęcia wokalne - regulamin
Zajęcia wokalne - regulamin
Zajęcia wokalne - karta zgłoszenia
Zajęcia wokalne - karta zgłoszenia

Harmonogram zajęć:

Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 na okres remontu POK „Dom Chemika” odbywają się w sali na plebanii kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, ul. dr. Mieczysława Kowalskiego 1.


Opłata miesięczna za udział w zajęciach wynosi 25 zł. Wpłat można dokonywać przelewem na konto: 59 1560 0013 2367 1256 5276 0001. W tytule przelewu należy podać nazwę zespołu i imię i nazwisko uczestnika.

Nabór na zajęcia jest przeprowadzany we wrześniu. Zajęcia prowadzi Michał Matras.

Kontakt:

Michał Matras
tel. 81 887 96 01-04
e-mail: michal.matras@domchemika.pl

Zajęcia prowadzone przez Michała Matrasa to forma pracy bardzo znana dzięki sukcesom i osiągnięciom instruktora i jego podopiecznych. Prowadzony tu poziom edukacji wokalnej jest bardzo wysoki, czego dowodem są liczne nagrody wokalistów na przeglądach i konkursach lokalnych i ponadlokalnych. Wokaliści to grupa artystów amatorów, którzy prezentują się często i chętnie. Uczestnicy tego rodzaju zajęć to głównie młodzież. Prezentacje wokalne bywają kanwą większych artystycznych całości, jak na przykład recitale oraz muzyczne spektakle. W dorobku instruktora i jego podopiecznych są też spektakle kabaretowe, widowiska poetyckie, koncerty plenerowe.


Michał Matras jest autorem muzyki do wielu utworów poetyckich oraz spektakli teatralnych realizowanych w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Przez lata pracy uzbierała się ogromna lista sukcesów, nagród i wyróżnień dla solistów, zespołów i samego instruktora.

Osiągnięcia:

 • 2016:
  -Jakub Rogala, Aleksandra Walasek, Alicja Świech, Stanisława Kasprzak, Zofia Gąsiorowska – I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej WIOSENNE GWIAZDY;
  -Mateusz Bąkała, Jakub Rogala, Stanisława Kasprzak - I miejsce; Aleksandra Walasek, Paulina Tyburcy - III miejsce, Joanna Wiśniewska, Alicja Sosnowska – wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd  w Puławach;
  -Joanna Wiśniewska I miejsce, Paulina Tyburcy II miejsce - Konkurs Poezji Jacka Kaczmarskiego;
  -Jakub Drob – Puchar Prezydenta Miasta, Jakub Rogala i Aleksandra Walasek - II miejsce, Mateusz Bąkała – I miejsce, Zofia Gąsiorowska, Agata Zagożdżon i Oliwia Oleśkiewicz - wyróżnienie na Miejskiej Scenie Amatora "O Puchar Prezydenta Miasta";
 • 2015:
  -Zespół wokalno – instrumentalny, zespół instrumentalny, Mateusz Bąkała, Aleksandra Walase - I miejsce, Sebastian Szymański II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd
  w Puławach;
  -Zespół wokalno-instrumentalny – GRAND PRIX, zespół instrumentalny - I miejsce, Weronika Gałek - III miejsce, Sebastian Szymański - wyróżnienie na XI Turnieju Krasomówstwa, Recytacji, Pieśni, Muzyki i Tańców Narodowych „Witaj Majowa Jutrzenko”
  -Mateusz Bąkała – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Młodych Instrumentalistów
 • wyróżnienie dla Weroniki Łączkowskiej w II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM w Kaliszu (2012 r.)
 • zespół wokalny - I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej "WIOSENNE GWIAZDY" w Puławach (2011 r. i 2012 r.)
 • Angelika Irauth, Magdalena Gąsiorowska, Zosia Gąsiorowska – I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej "WIOSENNE GWIAZDY" w Puławach (2012 r.)
 • I nagrody dla zespołu wokalnego oraz dla Angeliki Irauth w czasie "Festiwalu Kolęd" (2012 r.)
 • II nagroda dla Angeliki Irauth na Ogólnopolskim Konkursie "Jesienne Spotkania z Poezją" w Świdniku (2011 r.)
© 2012-2014 Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika"